Het gezinshuis

Wat is een gezinshuis?

Wat is een gezinshuis hart

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting. 

Kenmerken van  een gezinshuis zijn:

– Een gezinshuis is een veilige en warme plek voor kinderen.

– Een gezinshuis biedt structuur binnen een vertrouwde omgeving.

– Een gezinshuis biedt voor langere of kortere tijd onderdak.

– Een gezinshuis biedt begeleiding en zorg aan kinderen tussen de vier en achttien jaar.

– Een gezinshuis functioneert zoveel mogelijk als een ‘gewoon’ gezin.

– In een gezinshuis heeft elk kind een eigen slaapkamer en heeft zijn eigen hobby’s en/of sport.

– In een gezinshuis wordt gestreefd naar zelfstandigheid door het aanbieden van vaste gezinsgerichte huishoudelijke taken en ook individueel gerichte taken (zorg voor je kamer).

– Gezinshuisouders verzorgen de opvoeding en de begeleiding van het kind en waar mogelijk een goed contact met hun biologische ouders.

– Gezinshuisouders stimuleren het sociale netwerk van de jeugdige.

– Kinderen in een gezinshuis hebben vaak een ontwikkelingsachterstand en hechtingsproblematiek, opgelopen trauma’s en gedragsproblematiek.