Het gezinshuis

Doelgroep

Binnen ons gezinshuis bieden wij 8 plekken.  

Je bent welkom… 
Als je dagbesteding hebt; 
Als je voor korte of langere tijd niet thuis kunt wonen; 
Als je de stap naar zelfstandig wonen te groot vind; 

Contra indicaties voor plaatsing in het gezinshuis zijn: 

doelgroep gezinshuis handen

Jongeren met verslavingsproblematiek; 
Jongeren met somatische klachten die beperkend zijn voor het wonen in een gezin; 
Jongeren met seksueel overschrijdend gedrag;
Jongeren met een ernstig psychische stoornis waardoor functioneren in een gezin niet wenselijk is;
Jongeren die een matig/ernstige of diepe beperking hebben;
Jongeren die fysiek geweld laten zien;

 

Als gezinshuis hebben wij een specifieke omschrijving van jongeren die bij ons kunnen wonen. Wij vinden het belangrijk dat jij als persoon past binnen ons gezinssysteem van dat moment. Dit zodat je zo veel mogelijk bezig kunt zijn met jouw eigen ontwikkeling en leerproces. Als gezinshuis stellen we de veiligheid van onze jongeren voorop en wordt er bij de plaatsing van een nieuwe jongere gekeken dat deze geen emotionele of fysieke bedreiging vormt. Onder fysieke bedreiging verstaan we alle handelingen die mogelijk schade kunnen toebrengen aan personen of voorwerpen. Onder emotionele bedreiging verstaan we zich gekleineerd of gekwetst voelen en onrespectvol benaderd worden. De dreiging zit meestal naast verbaal ook in de non-verbale houding van degene die bedreigt. Dit wordt bepaald door de gezinsouders in overleg met de psycholoog en orthopedagoog.