Het gezinshuis

Werkwijze

 

Om binnen de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat iedere jeugdige de hoofdrol speelt in zijn of haar eigen weg naar zelfstandigheid. Als gezinshuisouders bieden wij vanuit een veilige omgeving, duidelijkheid en structuur, binnen bepaalde grenzen. Omdat iedereen uniek is, ondersteunen we iedere jeugdige op een eigen en passende manier. 

 

Met elke jeugdige worden haalbare leerdoelen bedacht en deze staan omschreven in het ontwikkelingsplan. Deze wordt drie maanden na de plaatsing van de jeugdige met ouders en of voogd besproken.  Na deze bespreking worden de doelen om de zes maanden geëvalueerd. Op deze manier blijven de ouders op de hoogte rondom de ontwikkelingen van hun kind. 

Methodiek

werkwijze en methodiek gezinshuis het twentse geluk

Bij gezinshuis Het Twentse Geluk ligt de nadruk niet op de begeleidingsmethodiek. Het gezinshuis wordt vormgegeven als gezin, waarbij er sprake is van twee professionele opvoeders. Er is aandacht voor de vaardigheden, mogelijkheden en talenten van het kind. In de aansturing en ontwikkeling van de jeugdigen gaan wij uit van de hieronder beschreven benadering.

 

Competentiebenadering


Centraal staat de balans of het evenwicht tussen kenmerken en vaardigheden – draagkracht – aan de ene zijde en draaglast en ontwikkelingstaken aan de andere kant: een weegschaalmodel. Competentie is meer dan een vaardigheid: het is de kracht (vermogen, potentieel) die ontstaat in de verbinding van kennis en vaardigheden met persoonskenmerken en motivatie. Het succes dat dit met elkaar oplevert is de eigenlijke competentie. Competentiegericht werken, cq. het sociale competentiemodel, richt zich vooral op die concrete vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Daarnaast sluiten we ons aan bij een oplossingsgerichte benadering, waarbij wij kijken vanuit mogelijkheden van de kinderen.