Het Gezinshuis

Tevredenheidsonderzoek

Bij Gezinshuis het Twentse Geluk willen wij graag de tevredenheid van de kinderen meten. Hieruit kunnen wij direct verbeterpunten afleiden en toepassen zodat de kinderen hiervan zelf kunnen profiteren. Om de tevredenheid te meten gebruiken wij de Vragenlijst Pedagogisch klimaat (Group Climate Inventory (CGI)). Deze vragenlijst bestaat uit twee schalen, namelijk de schaal ‘open klimaat’ die gekenmerkt wordt door vragen over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van groepsleiding, en de schaal ‘gesloten klimaat’ die gedefinieerd wordt door vragen over wantrouwen, chaos, onrust en te weinig aandacht en hulp van groepsleiding. Deze vragen worden gescoord op een schaal van 1 t/m 5.

Daarnaast kunnen de kinderen een cijfer van 0 t/m 10 geven voor ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe de groep eruit ziet, regels en veiligheid.

De uitslagen van het onderzoek naar het leefklimaat  in Mei 2020 volgen hieronder.

Totaal leefklimaat: 3,47 (boven gemiddeld)

Open leefklimaat: Boven gemiddeld (Een hoge schaalscore duidt op een positievere ervaring).

Gesloten leefklimaat: Onder het gemiddelde (Een lage schaalscore duidt op een positievere ervaring).

Totaal cijfer: 8,34

Ondersteuning: 8,75

Wat je hier leert: 8,3

Sfeer: 9,15

Hoe de groep eruit ziet: 8,55

Regels: 5,8 (Sommige kinderen hebben liever geen regels)

Veiligheid: 9,5

Conclusie: De kinderen zijn tevreden