Het Gezinshuis

Doelgroep

Binnen ons Gezinshuis bieden wij 6 plekken.  

Je bent welkom… 
– Als je dagbesteding hebt; 
– Als je voor korte of langere tijd niet thuis kunt wonen; 

Als Gezinshuis hebben wij een specifieke omschrijving van kinderen die bij ons kunnen wonen. Wij vinden het belangrijk dat jij als persoon past binnen ons gezinssysteem van dat moment. Dit zodat je zo veel mogelijk bezig kunt zijn met jouw eigen ontwikkeling en leerproces. Daarom worden kinderen bij ons geplaatst na een zorgvuldige matching waarbij er gekeken wordt naar hoe het kind past bij ons als gezinshuisouders en de overige kinderen binnen het Gezinshuis. Als Gezinshuis stellen we de veiligheid van onze kinderen voorop en wordt er bij de plaatsing van een nieuwe kind gekeken dat deze geen emotionele of fysieke bedreiging vormt. Dit wordt bepaald door de gezinsouders in overleg met de psycholoog en orthopedagoog.

Contra indicaties voor plaatsing in het Gezinshuis zijn: 

doelgroep gezinshuis handen– Kinderen met verslavingsproblematiek; 
– Kinderen met somatische klachten die beperkend zijn voor het wonen in een gezin; 
– Kinderen met seksueel overschrijdend gedrag;
– Kinderen met een ernstig psychische stoornis waardoor functioneren in een gezin niet wenselijk is;
– Kinderen die een matig/ernstige of diepe beperking hebben;
– Kinderen die fysiek geweld laten zien;