Het Gezinshuis

Werkwijze

Om binnen de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat ieder kind de hoofdrol speelt in zijn of haar eigen weg naar zelfstandigheid. Als gezinshuisouders bieden wij vanuit een veilige omgeving, duidelijkheid en structuur, binnen bepaalde grenzen. Omdat iedereen uniek is, ondersteunen we ieder kind op een eigen en passende manier. 
Voor elk kind wordt er een dossier opgesteld. Hierin bewaren we alle informatie over het kind. Dit zijn bijvoorbeeld ontwikkelingsplannen, medische informatie en informatie over school. Met elk kind worden haalbare leerdoelen bedacht en deze staan omschreven in het ontwikkelingsplan. Deze wordt drie maanden na de plaatsing van het kind met ouders en of voogd besproken.  Na deze bespreking worden de doelen om de zes maanden geëvalueerd. Op deze manier blijven de ouders op de hoogte rondom de ontwikkelingen van hun kind. 

Methodiek

Bij Gezinshuis Het Twentse Geluk ligt de nadruk niet op de begeleidingsmethodiek. Het Gezinshuis wordt vormgegeven als gezin, waarbij er sprake is van twee professionele opvoeders. Er is aandacht voor de vaardigheden, mogelijkheden en talenten van het kind. In de aansturing en ontwikkeling van de kinderen gaan wij uit van verschillende benaderingen.  Zo werken wij onder andere vanuit de competentiebenadering, oplossingsgerichte bejegening en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling.