Het Gezinshuis

Wat is een Gezinshuis?

Wat is een gezinshuis hart

 Een Gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting. 

Een Gezinshuis….

– Is een veilige en warme plek voor kinderen.
– Biedt structuur binnen een vertrouwde omgeving.
– Biedt voor langere of kortere tijd onderdak.
– Biedt begeleiding en zorg aan kinderen tussen de vier en achttien jaar.
– Functioneert zoveel mogelijk als een ‘gewoon’ gezin.
– Heeft elk kind een eigen slaapkamer en heeft zijn eigen hobby’s en/of sport.

In een Gezinshuis…

– Wordt gestreefd naar zelfstandigheid door het aanbieden van vaste gezinsgerichte huishoudelijke taken en ook individueel gerichte taken (zorg voor je kamer).
– Verzorgen de gezinshuisouders de opvoeding en de begeleiding van het kind en waar mogelijk een goed contact met hun biologische ouders.
– Stimuleren de gezinshuisouders het sociale netwerk van de jeugdige.
– Hebben kinderen vaak een ontwikkelingsachterstand en hechtingsproblematiek, opgelopen trauma’s en gedragsproblematiek.