Informatie

Keurmerk

 

Kwaliteit hoog in het Vaandel:

Als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan, zoals wij dat hebben bij gezinshuis het Twentse geluk, dan voel je je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk en dat van je team. We zijn niet snel tevreden met ‘goed genoeg’ en proberen fouten zo veel mogelijk te voorkomen. We zien kansen en uitdagingen en denken in oplossingen in plaats van in problemen. Geven elkaar feedback als het werk beter kan en evalueren en reflecteren regelmatig op eigen werk en dat van anderen. We zorgen er dus met zijn allen voor dat de vereiste kwaliteit in orde is. We wilden ook een transparante werkwijze en juist daarom was het hebben van een keurmerk voor ons zo belangrijk. Onze doelstelling was dan ook om zo snel mogelijk het “Keurmerk Gezinshuizen” te behalen. Dat is gelukt, binnen een half jaar na oprichting van ons gezinshuis heeft het Keurmerkinstituut ons het Keurmerk Gezinshuizen afgegeven.

Kwaliteitsnormen voor gezinshuis het twentse geluk:

Het Keurmerk Gezinshuizen gebruikt de ISO 9001-systematiek. Dit is de bekendste norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem, het wordt gebruikt om processen inzichtelijk te maken en te beoordelen op volledigheid en kwaliteit. Doordat alles zo transparant is helpt het mee bij de veiligheid van de geplaatste jeugdigen (en hun betrokkenen) en onderstreept het duidelijk het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar.

Het gaat niet vanzelf…..

Er is een onafhankelijke toetsing. Elk jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit (in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen door het onafhankelijke en bekende Keurmerk Instituut) de toetsing gedaan. Zij doen de controle en de gesprekken bij ons thuis. Zij toetsen uiteindelijk of het gezinshuis ook werkt volgens de vastgelegde afspraken.