Mentor fase

Doelgroep

Het mentor fase huis biedt jeugdigen tussen de 16 en 23 jaar een beschermd verblijf met eigen verblijfruimtes. Gedurende het verblijf in het mentor fase huis krijgen de jeugdigen persoonlijke begeleiding vanuit het team. Tevens krijgen ze een persoonlijk begeleider toegewezen die 24/7 ze te woord kan staan.  

Binnen ons mentor fase huis ben je welkom…

Als je:
Dagbesteding hebt;

Als je de stap naar zelfstandig wonen te groot vindt.


Contra indicaties voor plaatsing in het mentor fase huis:
– Jongeren met verslavingsproblematiek
– Jongeren met seksueel overschrijdend gedrag
– Jongeren die een matig/ernstige of diepe beperking hebben
– Jongeren die fysiek geweld laten zien