Mentor fase

Werkwijze & Methodiek

Een van de belangrijkste doelstellingen van het mentor fase huis ‘Het Twentse Geluk’ is het creëren van een veilige woonplek. Vanuit een veilige leefomgeving kunnen de jeugdigen zich optimaal ontwikkelen en kunnen ze in 4 fases door groeien naar meer zelfstandigheid. Na elke fase is er een evaluatie-beoordelingsmoment. Indien de jeugdige de doelen heeft behaald, stroomt het door naar de volgende fase. Het perspectieftraject wordt afgesloten met een uitstroomprofiel waarmee gezocht wordt naar een geschikte vervolgplek met eventueel passende begeleiding.