Moeder & Kind

Werkwijze & Methodiek

Een van de belangrijkste doelstellingen van het moeder kind huis ‘Het Twentse Geluk’ is het creëren van een veilige woonplek. Vanuit een veilige woonplek kunnen moeders zich optimaal ontwikkelen en groeien ze in 4 verschillende fases door naar meer zelfstandigheid. Gedurende iedere fase wordt er aan diverse doelen gewerkt, na iedere fase vindt er een evaluatie- beoordelingsmoment plaats. Daarbij wordt met name gekeken naar de ontwikkeling van het kind, de hechting tussen moeder en kind en de opvoedkwaliteiten van moeder volgens de richtlijn goed genoeg ouderschap. Waar het kan wordt ook in alles de vader van het kindje meegenomen. Met elkaar werken wij aan een mooie toekomst voor de moeder en haar kindje.