Het Twentse Geluk

Gezinshuis

Het Twentse Geluk

Gezinshuis

Het gezinshuis

Gezinshuis Het Twentse Geluk is een warme en liefdevolle plek waar kinderen en jongeren kunnen wonen wanneer zij om verschillende redenen niet in hun eigen gezin kunnen verblijven. Het is een vorm van kleinschalige opvang waarin de gezinshuisouders, Tom en Inge, zorgen voor de opvoeding, begeleiding en ondersteuning van de kinderen.

Veilig & stabiel

Het creëren van een veilige en stabiele omgeving

In gezinshuis Het Twentse Geluk staat het creëren van een veilige en stabiele omgeving centraal. Tom en Inge bieden de kinderen structuur, liefde en aandacht en een gevoel van verbondenheid. Ze spelen een actieve rol in het dagelijkse leven van de kinderen, waarbij ze zorgen voor de basisbehoeften maar ook voor het stimuleren van persoonlijke groei, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen bij school en activiteiten. Tom en Inge bieden plaats aan een beperkt aantal kinderen, waardoor er voldoende ruimte is voor individuele aandacht en maatwerk.

Leren & groeien

Meer dan alleen wonen

Een gezinshuis is meer dan alleen een plek om te wonen. Het is een thuis waar kinderen en jongeren zich veilig voelen, waar ze kunnen leren, groeien en zichzelf kunnen zijn. Tom en Inge bieden de kinderen een stabiele basis om op terug te vallen zodat ze een positieve start kunnen maken in hun volwassen leven.