Stage lopen

Wij bieden een stageplek aan voor onderstaande opleidingen:

– MBO stagiaire Agogisch medewerker GGZ (BOL)

– MBO stagiaire Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (BOL)

– MBO stagiaire Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (BOL)

– HBO stagiaire Social work

Omdat het voor onze kinderen van belang is dat hun omgeving zo stabiel mogelijk is gaat onze voorkeur uit naar een langere stage periode. De kinderen in ons gezinshuis hebben te maken met verschillende problemen (hechtingsstoornis, ADHD en dissociatieve stoornis). Ze zijn allemaal uit hun ouderlijke huis geplaatst om bepaalde overwegingen.

Als stagiaire draai je mee in de dagelijkse activiteiten binnen het gezinshuis. Je bent een aanspreekpunt voor de kinderen, je ondersteunt ons met de opvoeding en begeleidt hen met de dagelijkse handelingen zoals halen/brengen naar sport en diverse therapieën. Er zijn regelmatig gesprekken met (gezins)voogden en andere hulpverleners waar we graag willen dat je aan deelneemt. Ook mag je deelnemen aan de evaluatie van ontwikkelplannen en voortgangsgesprekken. Daarnaast willen wij graag leren van nieuwe theorieën, ideeën en informatie die een stagiaire meebrengt.

Zowel de werkdagen als werktijden kunnen wisselend zijn. In het algemeen zijn de werkdagen van 14:00 – 20:00. Ook kunnen er weekenddiensten zijn. Het minimaal aantal uur is 18 uur in de week. Een rijbewijs is een pre.

Wat bieden we:
Wij bieden jou een uitdagende stageplek waar je de mogelijkheid hebt contacten te leggen en te onderhouden met verschillende instanties in de jeugdhulpverlening en om te gaan met kinderen met verschillende problematiek. In overleg kunnen wij een onkostenvergoeding aanbieden.
Voor het huidige schooljaar zijn alle stage plekken opgevuld
Voor info neem vroegtijdig contact met ons op.

Neem contact met ons op