Het Twentse Geluk

Stage

Stage lopen bij Het Twentse Geluk?

Praktijk

Meedraaien in de praktijk

Binnen Het Twentse geluk bestaat de mogelijkheid om een stage te volgen. Stagiairs krijgen de kans om ervaring op te doen in het werken met kwetsbare kinderen en jongeren waarin de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen centraal staat.

Als stagiaire draai je mee in het dagelijks leven van het gezinshuis. Je zult betrokken zijn bij de verzorging, begeleiding en ondersteuning van de kinderen, waarbij je kunt bijdragen aan hun groei en ontwikkeling. Je zult leren hoe je een veilige en liefdevolle omgeving kunt creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Ook zijn er regelmatig gesprekken en evaluaties met (gezins)voogden en andere hulpverleners waarbij je als stagiaire aansluit.

Het volgen van een stage bij het Twentse geluk biedt de mogelijkheid om te leren van diverse achtergronden en ervaringen van de jongeren die hier verblijven.

Voor wie?

Opleidingen

Wij bieden een stageplek aan van minimaal 18 uur in de week voor onderstaande opleidingen;

Wat bieden wij?

Een uitdagende stageplek

Wij bieden jou een uitdagende stageplek waar je de mogelijkheid hebt contacten te leggen en te onderhouden met verschillende instanties in de jeugdhulpverlening en om te gaan met kinderen met verschillende problematiek. In overleg kunnen wij een onkostenvergoeding aanbieden.

Voor info neem vroegtijdig contact met ons op.