Het Twentse Geluk

Zelfstandig wonen

Bij Het Twentse Geluk

Zelfstandig wonen

Over zelfstandig wonen bij Het Twentse Geluk

Het zelfstandig wonen traject biedt jongeren, die de leeftijd hebben bereikt waarop ze klaar zijn om op eigen benen te staan maar nog behoefte hebben aan een veilige en ondersteunende omgeving, een plek om geleidelijk aan zelfstandigheid te ontwikkelen.

Traject

Verantwoordelijkheid dragen voor eigen leven

Tijdens dit traject krijgen de jongeren de gelegenheid om in hun eigen studio te ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven. Ze worden begeleid door een persoonlijk begeleider die hun helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden op verschillende gebieden zoals huishouden, financiën en budgetteren, persoonlijke verzorging, onderwijs of werk, sociale relaties en gezondheid. Wanneer ze er klaar voor zijn helpen we ze zoeken naar een vervolg plek.

Basis

Omgaan met uitdagingen

Ze leren ook om te gaan met uitdagingen en tegenslagen, en worden gestimuleerd om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leven. Het zelfstandig wonen traject legt de basis voor een hoopvolle, succesvolle en onafhankelijke toekomst.