Het Twentse Geluk:
Zelfstandig wonen

Zelfstandig wonen

Het zelfstandig wonen huis ‘Het Twente Geluk’ is gevestigd in het dorp Delden. In het zelfstandig wonen huis begeleiden wij  jeugdigen tussen de 16 en 23 jaar in het ontwikkelen naar meer zelfstandigheid. Het zelfstandig wonen huis bestaat uit een afzonderlijke woonunit die alleen te bereiken is via de tuin van het Twentse geluk. Hierdoor is er 24/7 toezicht door de gezinshuisouders.

Doelgroep

Het zelfstandig wonen huis biedt jeugdigen tussen de 16 en 23 jaar een beschermd verblijf met eigen verblijfruimtes. Gedurende het verblijf in het zelfstandig wonen huis krijgen de jeugdigen persoonlijke begeleiding vanuit het team. Tevens krijgen ze een persoonlijk begeleider toegewezen die 24/7 ze te woord kan staan.

Binnen ons zelfstandig wonen huis ben je welkom…

Als je:
Dagbesteding hebt;

Als je de stap naar zelfstandig wonen te groot vindt.

Contra indicaties voor plaatsing in het zelfstandig wonen huis:
– Jongeren met verslavingsproblematiek
– Jongeren met seksueel overschrijdend gedrag
– Jongeren die een matig/ernstige of diepe beperking hebben
– Jongeren die fysiek geweld laten zien zelfstandig wonen

Werkwijze & Methodiek

Een van de belangrijkste doelstellingen van het zelfstandig wonen huis ‘Het Twentse Geluk’ is het creëren van een veilige woonplek. Vanuit een veilige leefomgeving kunnen de jeugdigen zich optimaal ontwikkelen en kunnen ze in 4 fases door groeien naar meer zelfstandigheid. Na elke fase is er een evaluatie-beoordelingsmoment. Indien de jeugdige de doelen heeft behaald, stroomt het door naar de volgende fase. Het perspectieftraject wordt afgesloten met een uitstroomprofiel waarmee gezocht wordt naar een geschikte vervolgplek met eventueel passende begeleiding.

Gezinshuis het twentse geluk mentor fase
Benieuwd naar onze diensten?

Foto's

Neem contact met ons op