Visie

Kinderen kunnen het beste (op)groeien in een gezin waar sprake is van een stabiele veilige en liefdevolle omgeving. Daar  waar rust en de nodige professionaliteit worden aangeboden, kan het kind zich maximaal ontplooien. De kracht van ons gezin en de professionele manier waarop wij zorg aanbieden, zorgt ervoor dat de kinderen in ons Gezinshuis zich optimaal kunnen ontplooien. We handelen naar wat het kind nodig heeft, continuïteit, geborgenheid en veiligheid. Ongeacht welke termijn het bij ons blijft. We proberen daar waar haalbaar is een goed contact met biologische ouders te onderhouden. De roots zijn belangrijk.

In onze huidige samenleving zijn er steeds meer kinderen die geen veilige thuishaven hebben. Om zich toch te kunnen hechten is het van belang dat een kind opgroeit in een kleinschalige, overzichtelijke en veilige omgeving met vaste verzorgers (gezinshuisouders), die met het kind een blijvende relatie willen aangaan.

Veilige gehechtheid is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor een goed gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, ze zullen zich gewaardeerd en geliefd voelen en klaar om de wereld te ontdekken.

Wij zijn van mening dat de zorg voor kinderen niet ophoudt wanneer deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien hier behoefte aan is zullen wij dan ook onze ondersteuning voor hem of haar laten voortduren.

OPGROEIEN:

Een kind dat opgroeit met genegenheid

leert lief te hebben

Een kind dat opgroeit met bemoediging

leert in zichzelf geloven

Een kind dat opgroeit met waarheid

leert rechtvaardig te zijn

Een kind dat opgroeit met mildheid

leert zorgzaam te zijn voor anderen

Een kind dat opgroeit met kennis

leert wijsheid

Een kind dat opgroeit met geduld

leert verdraagzaam te zijn

Een kind dat opgroeit met blijheid

zal liefde en schoonheid vinden

Neem contact met ons op