Het Twentse Geluk

Kwaliteiten

Keurmerken van Het Twentse Geluk

Keurmerken

De gezinshuis audit, de ISO audit

Het keurmerk staat voor een goede organisatie van het gezinshuis en dat ze kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg aanbieden aan de jeugdige. Het keurmerk gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor transparante navolgbare zorg in het gezinshuis aan derden (netwerk jeugdigen, gemeentes, externe verwijzers en samenwerkingspartners). Elk jaar zijn er twee audits.
SKJ-registratie

HKZ (harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsecter)

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Met het HKZ-keurmerk laten wij zien dat wij onafhankelijk, betrouwbaar en serieus werk maken van de hoge kwaliteitseisen voor de zorg die wij aanbieden.

Kwaliteiten​

SKJ-registratie​

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een beroepsregister voor jeugdprofessionals. Met een SKJ-registratie laat je zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Dat we continu werken aan onze vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van ons vak. In Het Twentse Geluk beschikken Tom en Inge beiden over hun SKJ-registratie.

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie.

We beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie. Dit om de veiligheid van de jeugdige en de medewerkers te garanderen. Eens in de drie jaar wordt het gezinshuis getoetst door een gecertificeerde organisatie. Deze organisatie komt langs om te kijken naar de invulling en uitvoering van de RI&E.