Kwaliteiten

Als je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan, zoals wij dat hebben bij Het Twentse geluk, dan voel je je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk en dat van je team. We zijn niet snel tevreden met ‘goed genoeg’ en proberen fouten zo veel mogelijk te voorkomen. We zien kansen en uitdagingen en denken in oplossingen in plaats van in problemen. Geven elkaar feedback als het werk beter kan en evalueren en reflecteren regelmatig op eigen werk en dat van anderen. We zorgen er dus met zijn allen voor dat de vereiste kwaliteit in orde is. We willen een transparante werkwijze en daarom is het hebben van een keurmerk voor ons erg belangrijk. We zijn in het bezit van een keurmerk van de Rudolphstichting en het keurmerk HKZ.

Keurmerken gezinshuizen

Kwaliteit in het professioneel opvoeden. Het keurmerk staat voor een goede organisatie van het gezinshuis en dat ze kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg aanbieden aan de jeugdige. Het keurmerk gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor transparante navolgbare zorg in het gezinshuis aan derden (netwerk jeugdigen, gemeentes, externe verwijzers en samenwerkingspartners). Elk jaar zijn er twee audits.

  • De gezinshuis audit
  • De ISO audit

HKZ

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Met het HKZ keurmerk laten wij zien dat wij onafhankelijk, betrouwbaar en serieus werk maken van de hoge kwaliteitseisen voor de zorg die wij aanbieden.

RI&E

We beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie. Dit om de veiligheid van de jeugdige en de medewerkers te garanderen. Eens in de drie jaar wordt het gezinshuis getoetst door een gecertificeerde organisatie. Deze organisatie komt langs om te kijken naar de invulling en uitvoering van de RI&E.

Gecertificeerd en Gediplomeerd

Alle professionals die werkzaam en/of betrokken zijn bij Het Twentse Geluk hebben een relevante zorgopleiding afgerond en/of meerdere jaren ervaring met het opvoeden en begeleiden van uit huis geplaatste jongeren. Iedereen die in contact komt met de jeugdige is in het bezit van een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). Ook zijn alle medewerkers van Het Twentse Geluk in bezit van een BHV-diploma voor de veiligheid van hunzelf en de jeugdigen. Daarnaast zijn de medewerkers gecertificeerd om te reanimeren en is er een eigen AED op locatie voor kind- en volwassen reanimatie.

SKJ-registratie

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een beroepsregister voor jeugdprofessionals. Met een SKJ registratie laat je zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Dat we continu werken aan onze vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van ons vak. In Het Twentse Geluk hebben vier mensen een SKJ-registratie. Dit zijn Tom & Inge (gezinshuisouders), maar ook Linda en Lisan.

Intervisies

In Het Twentse Geluk vinden regelmatig intervisies plaats. Een intervisie helpt om het vermogen tot zelfontwikkeling te ontplooien. Ook haalt een intervisie het beste in elkaar naar boven en zo blijven we elkaar ontwikkelen. Deze intervisies houden wij met andere gezinshuizen onder begeleiding van Marion Kemeling (Intervisor en Supervisor bij Spoor 7 Coaching). Voor het Moeder Kind huis doen wij dit met andere Moeder Kind huizen.

Psychologen

Bij Het Twentse Geluk werken twee psychologen. Er is elke dag een gedragswetenschapper aanwezig, soms ook in het weekend. Dat maakt dat er snel geschakeld kan worden waar het nodig is. Dit heeft ook als voordeel dat er betere en haalbaardere doelen kunnen worden gesteld. Deze doelen worden verwerkt in de persoonlijke ontwikkelingsplannen die voor elke jeugdige wordt gemaakt.

  • Linda is universitair geschoold
  • Lisan heeft een HBO-opleiding in de psychologie

Orthopedagoog

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die is gespecialiseerd in ontwikkelings- opvoedings en leerproblematiek.

Bij ons kan dit gaan over verwaarlozing, mishandeling, gedragsproblemen, hechtingsproblemen of andere problematiek.

Harriët Koppelman is aangesloten bij Het Twentse Geluk als orthopedagoog. Ze komt meerdere keren per maand gesprekken voeren en waar nodig is gebeurd dit vaker. Harriët stelt een plan op om de situatie te verbeteren. Wij kijken altijd uit naar de momenten dat ze komt omdat ze naast haar grote kennis van zaken ook een bijzondere vakvrouw is waar je graag een kop thee mee drinkt.

Kinderpsychiater

Een kinderpsychiater is een medisch opgeleide specialist aan de universiteit. Bij Het Twentse Geluk is F.J. Karmelk aangesloten als kinderpsychiater. Hij onderzoekt kinderen met complexe, ernstige psychische problemen. Een behandeling kan bestaan uit medicatie, individuele spel- of gedragstherapie. Ook heeft hij een adviserende rol aan het gezinshuis. Tevens doet meneer Karmelk de medicatie controle bij Het Twentse Geluk.

BPSW

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BSPW). Zij behartigt de belangen en bevordert de kwaliteit van het werk van de jeugdhulp en jeugdzorgwerkers. Ze zijn er voor deskundige ondersteuning bij vakinhoudelijke vragen, voor scholing en hebben een groot netwerk van vakgenoten. De professionals van Het Twentse Geluk zijn aangesloten bij deze vereniging.

Present 24X7

Landelijke beroepsvereniging Present 24X7 is een vereniging voor “Professionele opvoeders” die zorg dragen voor kinderen in een 24/7 setting. Voor ondersteuning met informatie, advies en professionele begeleiding.

Neem contact met ons op